Analysestrategier

Bruk analysestrategiene under til å gjøre deg opp en mening om bildeboken du har foran deg.
Utfordrer eller bekrefter den tradisjonelle kjønnsnormer?

Telleren

Sjekk ut: Hvilket kjønn har bildebokens hovedperson og bipersoner?

Analysestrategien «Telleren» kartlegger og dokumenterer kjønnsstatistikken i bildeboken.

Analyser en bildebok

Normkritikeren

Undersøk: Hvilke kjønnsnormer har bildeboken?

«Normkritikeren» kartlegger og vurderer kjønnsmønstrene i bildeboken.

Analyser en bildebok

Bildeleseren

Undersøk: Hvordan er hovedpersonens kjønn og miljø lagd? Hvilke farger er brukt i bildeboken? Rosa, lyseblått og svart? Er hovedpersonen tegnet med et uttrykksfullt ansikt?

Analyser en bildebok

Queerforskeren

Undersøk: Er det noe uvanlig om kjønn, kjærlighet og familieliv i boken? Analysestrategien «Queerforskeren» leter etter disse bruddene, de uvanlige tingene og spør hva de betyr.

Analyser en bildebok

Barneforskeren

Spør et barn: Hva tenker han eller hun om boken? Analysestrategien «Barneforskeren» vet eller undersøker hva barna er vant til å lese. Hva vil et barn se i din bildebok?

Analyser en bildebok

Spåkvinnen / Spåmannen

Sjekk ut: Er det andre bildebøker eller kunstverk som beskriver tilsvarende kjønnsforhold? Sier boken oss noe om hvordan det er å vokse opp som gutt eller jente i dagens og morgendagens samfunn?

Analyser en bildebok