Analysestrategiene og nettsiden er utviklet av Reform, som er Norges nasjonale ressurs- og kunnskapssenter om menn. Sosiolog Ole Nordfjell har skrevet tekstene under faglig veiledning av litteraturforsker Mia Österlund ved Åbo Akademi i Finland. Reverse har laget illustrasjonene og D-SIGN har stått for web-designet.

Norsk barnebokinstitutt har gjort deres utmerkede samling av barnelitteratur, forskningslitteratur og lesesal tilgjengelig for prosjektet.

Analyseverksteder

I samarbeid med en barnehagelærerutdanning i hvert av de nordiske landene er det gjennomført analyseverksteder. På verkstedene har lærere og studenter ved Høgskolen i Akureyri, Profesjonshøgskolen UC Sjælland, Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Uleåborg analysert et utvalg av sitt lands nye bildebøker med tanke på om de utfordrer eller bekrefter tradisjonelle kjønnsnormer. I Sverige ble analyseverkstedet gjennomført av barnehagelærere i Gävle kommune. Studenter og barnehagelærere har gitt verdifulle innspill til utformingen av nettsiden. Brynhildur Þórarinsdóttir, Gitte Riis Hansen, Eivind Karlsson, Pirjo Suvilehto og Kajsa Svaleryd har bidratt til analyseverkstedene og til nettsiden. Det har også rådgiver for likestilling i skoler og barnehager i Reykjavik kommune Auður Magndís Auðardóttir.

Et nordisk prosjekt

En av målsetningene med prosjektet er å gi barnehageansatte og studenter i barnehagelærerutdanningene mer kjennskap til bildebøker som utfordrer tradisjonelle kjønnsmønstre fra eget og andre nordiske land. En annen av målsetningene er å bidra til refleksjon og kunnskap om likestilling i bruk av bildebøker i barnehagen.

Nettsiden og prosjektet er finansiert av Nordisk Ministerråd og er en del av ministerrådets satsninger for likestilling mellom kjønnene. Det Kongelige norske barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement har også gitt støtte til prosjektet.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om nettsiden kan rettes til Reform – ressurssenter for menn på epostadressen post@reform.no eller telefon +47 22340950.

 

Legg igjen en kommentar