Forfatter: Nhu Diep
Illustratør:
Forlag: Cappelen Damm
Utgivelsesår: 2011

Studentens konklusjon: Bekrefter tradisjonelle kjønnsnormer

Dette er en billedbok med fokus på begreper. Boka handler om Lille Ting som får besøk av fetter Tung og kusine Trang. De drar på lekeplassen for å leke. De spiller fotball, hopper strikk, husker, rutsjer, dumper på dumpehusken og leker i sandkassen.

Lille Ting er en jente med kjole. Fetter Tung er stor og bred, mens kusine Trang er tynn og høy. Navnene deres gjenspeiles i utseende. Dette bekrefter kjønnsnormer med tanke på at gutter skal være større enn jenter, og jenter skal være små og lette. Når de løper om kapp, er fetter Tung den raskeste. Tung vil spille fotball, og han redder alle ballene i motsetning til kusine Trang som ikke redder en eneste ball. Dette er typiske «guttete» å mestre. Fetter Tung klarer ikke å hoppe strikk, men det gjør kusine Trang. Dette er en typisk jente-aktivitet. I tillegg oppfører Tung seg mer rampete enn jentene, han vil rutsje feil vei og han tar all sanden i sandkassen. Trang er mer pysete og sutrete, hun tør ikke å rutsje og hun gråter i sandkassen. Når de kommer hjem igjen lager Ting mat til dem.

Det er to jenter og en gutt med i handlingen. Den ene jenta er ifølge tittelen hovedkarakter, men det oppleves som om gutten, fetter Tung, vies størst plass. Han blir nevnt flest ganger i teksten (Tung: 12 Trang: 10 Ting: 7). Det er like mange avbildninger av han og Trang, 15 ganger (11 ganger av Ting), men ettersom Tung er størst, tar han mest plass på bildene.

Jeg opplever at denne boka i stor grad bekrefter de tradisjonelle kjønnsrollene og kjønnsnormene. Tung gjør typiske gutteting og oppfører seg som en gutt – mye i negativ forstand. Jentene er typisk jenter og oppfører seg som jenter – også i negativ forstand. Gutten er mer brutal og jentene mer pinglete. Selv om alle leker sammen, kommer kjønnsrollene tydelig fram gjennom egenskapene til de ulike karakterene, både i form av tekst og bilder.

Barnehagelærerstudent ved Høgskolen i Oslo og Akershus