Forfatter: Lisa Aisato N`jie Solberg
Illustratør: Lisa Aisato N`jie Solberg
Forlag: Gyldendal
Utgivelsesår: 2010

Studentens konklusjon: Utfordrer tradisjonelle kjønnsnormer

Boka handler om en gutt ved navn Odd, som har et hode av egg. Odd er veldig redd for at hodet sitt skal knuse, dette preger store deler hverdagen hans. På skolen tør han derfor ikke være med å leke. Til slutt i boka møter han Gunn, en bie som er uredd det meste og full av fart og spenning. Hun får Odd til å være med på ting som han ellers ikke tør. Odd blir forelsket i Gunn, noe som gjør at hodet hans blir hardkokt. Dette gjør at han kan leke som alle andre uten at han trenger å være redd for at hodet skal knuse. Odd blir derfor til slutt en tøffing, som tør å gjøre det meste.

Boka er en bildebok da den har en multimodal uttrykksform gjennom at den utrykker seg via bilde og tekst. For små barn som ikke kan lese, vil det å se på bildene bety mye. Det er store tydelige tegninger på hver side med lite tekst. De fleste bildene virker innbydende, mens noen bilder er litt triste og mørke. Teksten skildrer mye av hans følelser, og de står i samsvar med bildene.

Hvis vi tar for oss kjønnsmønsteret i boka så ser vi at Odd som er hovedkarakteren i boka, ikke er en typisk guttekarakter som er sterk og modig, slik vi kjenner igjen fra samfunnets tradisjonelle kjønnsnormer. Han er tegnet humoristisk ved at han har et stort egg som hode, som representerer hans frykt for sitt hode. Han framstår som en pinglete og usikker gutt helt fram til han treffer sin motsats, bien Gunn. Gunn er en av birollene i boka, og er heller ikke noe typisk jentekarakter. Hun er verken rosa eller ”sukkersøt”, men har et heller utradisjonelt utseende. Hun liker å gjøre tøffe, litt gutteaktige ting som å hoppe og klatre høyt osv. Gunn blir i historien den helteaktige karakteren som får Odd til å komme ”ut av skallet” og bli en tøffere gutt. Til slutt i handlingen blir Odd på en måte mer den tradisjonelle gutten som vi tenker på som tøff og selvsikker, slik vi er vant til å se i de fleste tradisjonelle kjønnsrollebøker. Moren til Odd har en birolle i boka, og hun er heller ingen vanlig mor. Hun er trolig en høne som ikke har noen typiske kvinnetrekk, som gjør at vi egentlig ikke kan skille om hun er kvinne eller mann.

Konklusjon: Vi vil konkludere med at boka utfordrer de tradisjonelle kjønnsnormene. Det er ingen av karakterene i boka som er skildret som typiske jente-/guttekarakterer, som vi er vant til å se i mange av de typiske tradisjonelle barnebøkene. Tegningene i boka er nøytrale, det er heller ikke typiske gutte-/jentefarger som blir brukt. Odd er heller ingen vanlig gutt, han er humanoid (menneskeliknende). Dette gjør at vi kan konkludere med at boka i seg selv utfordrer de tradisjonelle kjønnsnormene.

Barnehagelærerstudent ved Høgskolen i Oslo og Akershus