Forfatter: Pirjo Suvilehto
Illustratør: Karoliina Pertamo
Forlag: Mäntykustannus
År: 2011

Studentens konklusjon: Utfordrer tradisjonelle kjønnsnormer

Bjørnen og den hemmelige oppgaven handler om en liten bjørnunge som ikke er invitert til grevlingenes bursdagsfest slik som alle de andre dyrene i skogen. Samtidig har den lille Miko-gutten kommet på sommerferie til en hytte i nærheten.

bilde bilde2Dyrene i boken kan oppfattes som kjønnsnøytrale vesener, men jeg ble sittende igjen med en følelse av at hovedpersonen, bjørnungen er en maskulin skapning. Ungen blir i tillegg kalt «Otso» som ikke bare er et synonym for en bjørn, men også er et finsk guttenavn. Otso har også en drøm påvirket av hans mamma-bjørn som ha fortalt at ”bjørnen er skogens konge”. Og selv om «kongedømme» kan forstås som et kjønnsnøytralt begrep på finsk, synes jeg det like fullt gir maskuline assosiasjoner.

De eneste menneskelige karakterene i boken er Miko-gutten og hans onkel Geige. Onkel Geige spiller fiolin, og Miko er svært begeistret for å lære det. Jeg oppfatter det eksepsjonelt sett i relasjon til de gjeldene kjønnsnormer. Fiolin, eller andre instrumenter for den saks skyld, blir sjelden entusiastisk brukt av gutter og menn i barnelitteraturen.

Alt i alt vil jeg si at boken til Suvilehto utvider tradisjonelle kjønnsroller, eller i hvert fall ikke bidrar til å snevre dem inn. Selv om det nesten ikke er noen kvinnelige karakterer i boken, vil den passe like godt for jenter som for gutter. Dyr er et tema som inspirerer og interesserer alle barn, og skiller ikke mellom kjønnene.

Barnehagelærerstudent ved Universitetet i Uleåborg