Forfatter: CreaCon Entertainment AS
Illustratør: Forlag
Forlag: Cappelen Damm
Utgivelsesår: 2010

Studentenes konklusjon: Hverken utfordrer eller bekrefter tradisjonelle kjønnsnormer

Søppelmysteriet er en bildebok. Det er minimum et bilde per side, og teksten samspiller med bildene. Hovedkarakteren i boken, som er en ape med yrket politi, er ute etter å finne ut hvem som har forsøplet i hagen hans. Apen fremstår som en litt egoistisk karakter som bare er ute etter å løse sitt eget problem, og som er rask med å anklage andre for å ha gjort ugjerningen. Boken har fokus på at hovedkarakteren prøver å finne ut hvem som har gjort dette, mens de andre karakterene har fokus på en underliggende historie, hvor de prøver å hjelpe et av dyrene som har satt fast hodet i en bøtte. Alle karakterene i boken er dyr, med unntak av to barn, en gutt og en jente.

Ved å foreta en analyse av bokens tradisjonelle kjønnsnormer, har vi kommet fram til at hovedkarakteren er en selvstendig, eventyrlysten og standhaftig karakter, men apens følelser, tanker og sårbarhet har ikke en fremtredende rolle i denne boken. Alle karakterene i boken er likestilt uavhengig av kjønn og rolle. De opptar like store deler av boken.

De andre karakterene i boken fremstår som sterke og hjelpsomme. Denne boken har ikke fokus på utseende til noen av karakterene, som er irrelevant i historien. Fokuset i boken er vennskap og konfliktløsning.

Konklusjon: En kjønnsanalyse av denne boken får fram at dette er en kjønnsnøytral bok, som hverken utfordrer eller bekrefter de tradisjonelle kjønnsnormene. Vi synes at dette er en bok med en god spenningskurve og en bra moral. Boken har sterke, fine farger, som ikke gir noe større fokus på kjønnsroller. Boken har også en slutt der alt ender godt, noe vi synes passer godt for barnebøker.

To barnehagelærerstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus