Forfatter: Tor Åge Bringsværd
Illustratør: Anne G. Holt
Forlag: Cappelen Damm
Utgivelsesår: 2008
Serie: Karsten og Petra

Studentens konklusjon: Bekrefter tradisjonelle kjønnsnormer

Boka konsentrerer seg rundt Karsten og Petra som skal lære seg å gå på skøyter, og vi følger først Karsten som fikk skøyter til jul, og hans første tur på isen. Det skrives litt om tilbehør som må til for barn som for første gang skal gå på skøyter, samt hva som må til i lokalmiljøet for å lage en skøytebane. Etter første tur på isen med storesøster, får vi vite at Petra også har fått skøyter til jul når Karsten treffer henne første dag etter jul i barnehagen. Det oppsiktsvekkende er at Petra har fått hockeyskøyter, og ikke «danseskøyter.» Vanlig ville det være å gi dette til ei jente.

Samme dag inviterer familien til Karsten Petra og moren hennes til middag, og at hun kan være med Karstens storesøster og Karsten på skøytetrening etterpå. Det viser seg at hele familien til Karsten med Petras mor blir med på skøytebanen, og moren har til og med tatt med musikk. Petra låner kassa til Karsten, men Karsten er blitt så god at han ikke trenger den lengre – han trenger kun hånda til storesøster. Samme kveld kaster også Petra bort kassa og tar hånda til storesøsteren til Karsten, mens Karsten får hjelp av en venn av storesøster, nemlig Fredrik. Petra hadde med seg hunden sin Bassa, og Bassa sliter seg løs og «knabber» pucken til en gjeng med gutter som farer rundt for å få tak i den igjen. Alt ender godt da Petra får tak på Bassa og guttene får pucken igjen. Familien drar etter dette hjem fordi det begynner å bli sent, og da Karsten drømmer denne natten, så drømmer han at han og Petra er et superpar i kunstløp!

Boka er en barnesportsbok – i og med den handler om å lære seg å gå på skøyter.

Boka har en konservativ historie med vanlige kjønnsroller og ansvarsforhold mellom familiemedlemmer – mor og far tar vare på ungene, storesøster tar vare på lillebror, og lillebror har en jentevenn. Ingenting som er mer vanlig enn dette. Rollemønsteret er tradisjonelt – lite kommer frem om f.eks. moren til Karsten lager middag selv om det er hun som ytrer hva de skal ha til middag til moren til Petra i telefonen. Men, siden boka generelt er tradisjonell, så er det ikke likestilling i boka. Boka har oppveksten til både en gutt og jente i sentrum, men med en liten overvekt på gutten. Normkritisk er den ikke, og holder seg til det etnisk helnorske. Boka er heller kjønnsnøytral i det kommersielle markedet i fargevalg, da både jente og gutts vennskap står sentralt i boka. Boka er ikke merket kjønnsmessig, og har begge kjønn som hovedkarakterer. Innholdet i boka kan sees på som fakta, da jeg som vurderer boka har god innsikt i hvordan barn lærer å gå på skøyter. Metodene som brukes i boka er metoder som på skøyteskoler rundt om Norden bruker daglig i trening av barn i begynnelsesfasen.

Barnehagelærerstudent ved Høgskolen i Oslo og Akershus